utorak, 28 maj 2019 13:50

Održana 33. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Konsultativno saslušanje na temu: „Kako do najboljih rezultata u zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji“

Na današnjoj sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, održano je konsultativno saslušanje, na temu: „Kako do najboljih rezultata u zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji“, u čijem radu su učestvovale prof. dr Nevena Petrušić, redovna profesorica na Pravnom fakultetu u Nišu, prof.dr.sc. Dinka Pavičić Baldani, ginekološkinja u KBC Zagreb  i prof. dr Snežana Vidaković, redovna profesorica na Medicinskom fakultetu u Beogradu, organizovanoj u cilju sagledavanja rješenja sadržanih u Predlogu zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, koji je bio u skupštinskoj proceduri, ali nije dobio potrebu većinu.

Tokom rasprave ukazano je na značaj ove teme i date su određene smjernice i predlozi za poboljšanje rješenja sadržanih u Predlogu ovog zakona.

Sjednici su pored člana/ica Odbora prisustvovali/e: dr Suad Numanović, predsjednik Odbora za   zdravstvo, rad i socijalno staranje, Nedžad Drešević, član Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Mirsad Murić, poslanik, dr Nebojša Čejović, Klinika “LIFE”,dr Željko Lazović, Bolnica “Danilo I”, Cetinje, dr Tatjana Motrenko Simić,  dr Vladimir Janjić, Klinika ARS Medica, dr Aida Šahmanović, Klinički centar Crne Gore, dr Gordana Globarević, Klinički centar Crne Gore, prof. dr Snežana Crnogorac, Klinički centar Crne Gore, dr Agima Ljaljević, Institut za javno zdravlje, Šućko Baković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, prof.dr Vesna Miranović, generalna direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja, Slavojka Šuković, načelnica u Direktoratu za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja, Senka Klikovac, načelnica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, Anđelka Babić, pomoćnica direktora Fonda za zdravstveno osiguranje, Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Milenko Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom i savjetnici/e u sekretarijatima Odbora za zdravstvo, rad  i socijalno staranje  i Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore.