srijeda, 15 maj 2019 13:23

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori organizovao tematsku radionicu za poslanike/ce

Tema: Rodno odgovorno budžetiranje

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, organizovao je jednodnevnu radionicu na temu „Rodno odgovorno budžetiranje“, u cilju realizacije jedne od mjera iz Plana aktivnosti za rodno osjetljivu Skupštinu Crne Gore, koja predviđa izgradnju kapaciteta i procedura za realizaciju procjena u svim fazama kreiranja i usvajanja zakona, politika i drugih akata.

Radionica je održan 14. maja u hotelu „Podgorica“.

Rad radionice koji je vodila ekspertkinja dr Marija Risteska odvijao se u okviru panela „Međunarodna iskustva u primjeni rodno odgovornog budžetiranja“ i „Ulazne tačke za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u budžetski ciklus“.

U radu radionice učestvovali/e su: članice Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, Branka Tanasijević, Aleksandra Vuković, Sanja Pavićević i Maja Bakrač, poslanici/e Daliborka Pejović, Jovanka Lalićić, Andrija Popović, Radule Novović, ekspert i saradnice u Ministarstvu finansija i Upravi za statistiku.