četvrtak, 06 decembar 2018 14:14

Održana 24. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Obilježeno 75 godina političke participacije žena u Crnoj Gori

Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, obilježio je 75 godina političke participacije žena u Crnoj Gori, tačnije datum kada je 5-6. decembra 1943. godine, u Kolašinu održan Prvi kongres AFŽ-a Crne Gore i Boke.

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak u uvodnom izlaganju podsjetila je na značaj i ulogu Antifašističkog fronta žena u istoriji Crne Gore, kao i na civilizacijske tekovine koje su proistekle iz tog pokreta, Ona je istakla da se moraju promišljati i realizovati antifašističke poruke, da bi živjeli u društvu ravnopravnih, u kome nema diskriminacije i gdje svi imaju jednake šanse i mogućnosti.

Članica Odbora za rodnu ravnopravnost Branka Tanasijević podsjetila je na početak borbe žena za njihova prava, u prvoj polovini XX vijeka, ocjenjujući da su se bez rezerve borile za mir i za ostvarivanje svojih prava, uz poruku budućim generacijama da je potrebno nastaviti borbu za suštinsku ravnopravnost. Iznoseći podatke o zastupljenosti žena u crnogorskoj Skupštini od 1946. godine do danas, izrazila je očekivanje da će se unaprijediti kvota za manje zastupljeni pol u izbornom zakonodavstvu, što će biti još jedan korak dostizanju rodne ravnopravnosti i ravnopravnog učešća žena u politici Crne Gore.

Članica Odbora za rodnu ravnopravnost Aleksandra Vuković, govorila je o doprinosu članica АFŽ-a na utemeljenju ženskih političkih prava u Crnoj Gori, o njihovom junaštvu, pregalaštvu i vjeri u nove vrijednosti. Između ostalog, govorila  je i svoje stihove posvećene junakinjama iz Antifašističkog pokreta žena.

Učesnicima sjednice obratila se članica NVO NOVA Centar za feminističku kulturu Nataša Nelević.

Kako je saopštila “Kada je o istoriji AFŽ-a riječ, to znači da nam sjećanje na ovu političku organizaciju ne treba radi nostalgije, lijepih uspomena, već prije svega zato da bismo razumijevajući ciljeve ženskog pokreta u socijalizmu i prepreke koje su se pojavile, upoređujući ta iskustva sa našim savremenim naporima da se izborimo za prava žena mogli izvući određene zaključke koji će usmjeriti naše dalje djelovanju u istom smjeru“.

Sjednici Odbora prisustvovali/e su: zamjenica generalnog sekretara Skupštine Crne Gore Marija Mirjačić, koordinatorke za rodnu ravnopravnost u ministarstvima, predstavnice civilnog sektora i predstavnice Udruženja studenata Pravnog fakulteta “ADAMAS”.