Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović sastao se sa članicama tima koji provodi evaluaciju funkcionisanja sistema za nadgledanje dječijih prava u Crnoj Gori. Evaluaciju je inicirao UNICEF

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Radule Novović, uputio čestitku prosvjetnim radnicima Crne Gore

Razmotren Amandman na Predlog zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Razmotren Predlog zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju

Razmotreni predlozi zakona iz oblasti obrazovanja

Usvojeni Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu i Plan rada Odbora za 2017. godinu

Projekat sprovodi Odjeljenje Savjeta Evrope za obrazovanje u saradnji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici

Strana 12 od 13