Razmotren i jednoglasno podržan Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o sportu

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o sportu

Razmotren amandman na Predlog zakona o sportu

Tema: „Upotreba ICT u obrazovanju: dokle smo stigli i kuda idemo?”

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o sportu

Usvojen Izvještaj o radu Odbora za 2017. godinu i Plan rada Odbora za 2018. godinu

Razmotren Predlog zakona o dopunama Zakona o inovativnoj djelatnosti

Strana 11 od 13