Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović i ambasador NR Kine u Crnoj Gori, NJ. E. Liu Đin (Liu Jin) posjetili su danas OŠ „Štampar Makarije“ u Podgorici. 

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnijela grupa poslanika 

Održano kontrolno saslušanje ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, na temu: ,,Zaštita nepokretnih kulturnih dobara u Crnoj Gori“

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Ministarstvo kulture i Ministarstvo sporta 

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je na danas održanoj 24. sjednici razmotrio dva predloga zakona i to: Predlog zakona o akademskom integritetu i Predlog zakona o izmjenama Zakona o kinematografiji, koje je podnijela Vlada Crne Gore.

Tematska sjednica: „Zaštita djece na Internetu“

Strana 7 od 13