Razmotrena dva amandmana na Predlog zakona o mladima

Usvojeni zaključci sa Kontrolnog saslušanja ministarke nauke

Varšava, 27, 28. i 30. mart 2019. godine

Usvojeni Izvještaj o radu Odbora za 2018. godinu i Plan rada Odbora za 2019. godinu

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o mladima

Razmotren amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

Strana 5 od 13