Tematska sjednica: „Digitalna transformacija Crne Gore“ 

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović i član Odbora Ervin Ibrahimović posjetili su Medresu ,,Mehmed Fatihu Tuzima i sastali se sa direktorom Medrese Fuadom Čekićem i njegovim saradnicima.

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović, učestvovao je u javnoj debati „Ljudska prava osoba s invaliditetom u obrazovnim kurikulumima“, na poziv Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, koju Udruženje organizuje u okviru projekta „Učestvovanje s odlučivanjem“ (Participation with Decisions- PWDs).

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore posjetiće u srijedu, 17. aprila 2019. godine, Medresu „Mehmed Fatih“, u Tuzima. U okviru posjete biće održan sastanak sa direktorom Medrese Fuadom Čekićem.

Posjeta je organizovana sa ciljem upoznavanja Odbora sa prioritetima razvoja kulture u Crnoj Gori

Razmotrena dva amandmana na Predlog zakona o mladima

Usvojeni zaključci sa Kontrolnog saslušanja ministarke nauke

Varšava, 27, 28. i 30. mart 2019. godine

Strana 4 od 13