srijeda, 26 jul 2017 18:19

Održana sedma sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotren Amandman na Predlog zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je, 26. jula 2017. godine, održao Sedmu sjednicu, na kojoj je razmotren Amandman na Predlog zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, koji je podnio poslanik Petar Porobić.

Odbor je jednoglasno podržao Amandman poslanika Petra Porobića i predlaže Skupštini da isti prihvati.

Sa ovim amandmanom saglasio se i predstavnik predlagača.