ponedjeljak, 10 jul 2017 18:59

Održana Peta sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održao je 10. jula 2017. godine, Petu sjednicu na kojoj je razmotreno osam amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, koje je podnio poslanik Genci Nimanbegu.

Odbor većinom glasova nije podržao amandmane 1, 2, 3, 6, 7 i 8.

Sa ovim amandmanima nije se saglasio predstavnik predlagača.

Podnosilac amandmana je odustao od amandmana 4 i 5.