srijeda, 05 april 2017 15:45

Održana Treća sjednica odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Usvojeni Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu i Plan rada Odbora za 2017. godinu

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održao je danas, 5. aprila 2017. godine, Treću sjednicu na kojoj je razmotrio i jednoglasno usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu, uz konstataciju da je Odbor, u protekloj godini, veoma posvećeno radio na izvršavanju svih planiranih i iniciranih obaveza.

Takođe, Odbor je, nakon konstruktivne rasprave, jednoglasno usvojio i Plan rada Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport za 2017. godinu.

U okviru treće tačke dnevnog reda članovi Odbora su upoznati sa inicijativom poslanika i člana Odbora Andrije Popovića, koji je, na zahtjev grupe studenata Medicinskog fakulteta, pokrenuo više puta ranije pokretano pitanje mogućnosti produženja roka studiranja studentima Univerziteta Crne Gore  koji su započeli studije po studijskim programima koji su važili prije uvođenja Bolonjske deklaracije. O inicijativi će se Odbor blagovremeno izjasniti.

Na sjednici su usvojeni i zapisnici sa Prve i Druge sjednice Odbora.