utorak, 07 mart 2017 09:03

Učešće poslanice Vuković na okruglom stolu u okviru projekta „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“

Projekat sprovodi Odjeljenje Savjeta Evrope za obrazovanje u saradnji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici

Članica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport mr Aleksandra Vuković učestvuje danas na okruglom stolu koji se organizuje u okviru projekta „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“.

Projekat „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“ se finansira kroz programski okvir Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom „Horizontal Facility“ za Zapadni Balkan i Tursku. Projekat sprovodi Odjeljenje Savjeta Evrope za obrazovanje u saradnji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici, koja je organizator ovog okruglog stola.

Okrugli sto, koji se održava danas u hotelu "Centre Ville" u Podgorici će, pored predstavnice Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport mr Aleksandre Vuković, okupiti predstavnike Ministarstva prosvjete, Univerziteta Crne Gore, Agencije za sprječavanje korupcije, kao i predstavnike privatnih univerziteta i fakulteta, instituta koji se bave istraživanjem i obrazovnim politikama, stručnjake, akademike, međunarodne organizacije i druge relevantne partnere.

Posebna pažnja će biti posvećena predstavljanju „Polazne studije o integritetu u visokom obrazovanju“ koja ima za cilj pružanje preporuka za jačanje odgovarajućih alata i preventivnih mehanizama u sistemu visokog obrazovanja u Crnoj Gori, korišćenjem širokog pristupa Panevropske platforme o etici, transparentnosti i integritetu u obrazovanju Savjeta Evrope (ETINED). Studiju će predstaviti eksperti Savjeta Evrope Ian Smith i Tom Hamilton.

Takođe, razgovaraće se o kapacitetima ključnih visokoobrazovnih institucija da formulišu etičke standarde i promovišu najbolje prakse kvaliteta i integriteta u visokom obrazovanju.