srijeda, 17 april 2019 14:30

Predstavnici Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport posjetili Medresu „Mehmed Fatih“ u Tuzima

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović i član Odbora Ervin Ibrahimović posjetili su Medresu ,,Mehmed Fatihu Tuzima i sastali se sa direktorom Medrese Fuadom Čekićem i njegovim saradnicima.

Posjeta je organizovana sa ciljem upoznavanja Odbora sa prioritetima razvoja obrazovanja u Crnoj Gori, kao i sagledavanja stanja u crnogorskim obrazovnim ustanovama.

Direktor Medrese Fuad Čekić je, tokom posjete i obilaska škole, predstavnike Odbora upoznao sa činjenicom da je Medresa „Mehmed Fatih“ srednja škola opšteg obrazovanja licencirana za izvođenje i vjerske nastave. Istaknuto je da škola djeluje kao privatna ustanova osnovana od strane Islamske zajednice u Crnoj Gori. U svom kompleksu sadrži jednu mušku i dvije ženske medrese od kojih se jedna nalazi u Podgorici, a druga u Rožajama kao područna jedinica.

Direktor Medrese sa saradnicima je, takođe, upoznao predstavnike Odbora sa sadržajem nastavnih i vannastavnih programa koje ova institucija nudi i istakao da se radi o školi internatskog tipa, te da stoga sadržaj programa čine nastavni i vannastavni dio. Kada je riječ o vannastavnim aktivnostima, naglašeno je da se realizuje kroz rad sekcija, dopunske nastave i odgajateljskog programa. U vannastavnom ciklusu realizuje se ukupno 20 sekcija i to: hifza – učenje Kur'ana napamet, horska sekcija, 4 sportske sekcije (košarka, odbojka, fudbal i fizička spremnost), ekološka, preduzetnička, sekcija kaligrafije i slikarstva, sekcija fotografa, english club, klub turskog jezika, novinarska sekcija, recitatorska sekcija, klub knjige, literarna sekcija, dramska sekcija, javni govor, debatni klub, klub knjige ( književnost na albanskom).

Tokom sastanka, naglašeno je da Medresa izvodi nastavu po javno-važećem planu i programu, koji je izjednačen sa planom i programom gimnazija – opšte obrazovnih ustanova. Osim opšte-obrazovnih predmeta, 23% plana i programa čine vjerski predmeti. Od 2015. godine na plan i program rada izdata je saglasnost Ministarstva prosvjete Crne Gore prema kojoj se sadržaj plana i programa dijeli na pet naučnih oblasti: vjersko – islamsko područje, jezičko, društveno, prirodno-matematičko i multi-disciplinarno.

Direktor Čekić je posebno istakao podatak da Medresa „Mehmed Fatih“ organizuje niz manifestacija različitog karaktera za određene ciljne grupe, kao i da se u školi izučavaju tri strana jezika: engleski, arapski i turski.

Na kraju sastanka, predstavnici ove obrazovne institucija, istakli su da je cilj Medrese „Mehmed Fatih“ obrazovanje mladih naraštaja kroz srednjoškolsko opšte obrazovanje sa stečenim vjerskim principima. Sagovornici su se saglasili da učenici Medrese svoje znanje mogu nadograđivati kroz postojeći program, ali i kroz vidove specijalizovanog unapređivanja znanja i vještina.

Predsjednik Odbora je istakao spremnost članova Odbora da se aktivno uključe u rješavanje, eventualnih, problema sa kojima se pomenuta obrazovna ustanova suočava u radu, u skladu sa ovlašćenjima propisanim Poslovnikom Skupštine Crne Gore.