utorak, 16 april 2019 10:07

Posjeta predstavnika Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Medresi ,,Mehmed Fatih“ u Tuzima

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore posjetiće u srijedu, 17. aprila 2019. godine, Medresu „Mehmed Fatih“, u Tuzima. U okviru posjete biće održan sastanak sa direktorom Medrese Fuadom Čekićem.

Posjeta je organizovana sa ciljem upoznavanja Odbora sa prioritetima razvoja obrazovanja u Crnoj Gori, kao i sagledavanja stanja u crnogorskim obrazovnim ustanovama.

Medresa „Mehmed Fatih“, započela je sa radom 2008. godine. Škola svoju obrazovno-vaspitnu misiju realizuje u skladu sa savremenim politikama i standardima u oblasti obrazovanja. Ova insitucija, svojim aktivnostima i postojanjem, ima za cilj da promoviše integraciju vjere i nauke, kao i morala i znanja, u duhu tradicionalnih vrijednosti.