petak, 12 april 2019 15:23

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport posjetio Prirodnjački muzej Crne Gore

Posjeta je organizovana sa ciljem upoznavanja Odbora sa prioritetima razvoja kulture u Crnoj Gori

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović posjetio je  Prirodnjački muzej Crne Gore u Podgorici i, tom prilikom, sastao se sa direktoricom Muzeja dr Lidijom Polović, sekretarkom Lidijom Pantović i članicom Savjeta JU Prirodnjački muzej Crne Gore i muzejskom savjetnicom dr Natalijom Čađenović.

Posjeta je organizovana sa ciljem upoznavanja Odbora sa prioritetima razvoja kulture u Crnoj Gori, kao i sagledavanja stanja u crnogorskim institucijama kulture.

Predsjednik Odbora je direktoricu Prirodnjačkog muzeja upoznao sa nadležnostima i funkcionisanjem Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore i istakao da Odbor, kroz prirodu svojih nadležnosti, podstiče na aktivnosti i promjene za koje vjeruje da su veoma važne za saradnju i ostvarivanje zajedničkog cilja, a to je unapređenje razvoja kulture.

Sekretarka Prirodnjačkog muzeja Lidija Pantović, upoznala je predsjednika Odbora sa kadrovskom strukturom Muzeja, koju čine 24 zaposlenih, ističući da se radi o ekspertskom kadru, sa zavidnim referencama i nivoom stručnosti.

Direktorica Prirodnjačkog muzeja dr Lidija Polović je istakla da je Muzej, upravo zahvaljujući zavidnom ekspertskom kadru, prva ustanova iz resora kulture koja je dobila status naučno-istraživačke ustanove.  Navela je da se više od 15.000 primjeraka stijena, minerala, fosila, prepariranih biljaka i životinja čuva u 15 muzejskih zbirki, od čega su 4 geološke zbirke i 11 bioloških. Zbirkama rukovodi 13 kustosa među kojima su 6 doktora bioloških nauka i 5 magistara. U toku sastanka, direktorica Polović, upoznala je predsjednika Odbora sa novim načinom prezentacije prirodnjačkog materijala, te da je, budući da živimo u tehnološkoj eri, Muzej organizovao i multimedijalne događaje na kojima su kombinovani vizuelni efekti, animirani sadržaji i muzejski eksponati. Takođe, upoznala je predsjednika Odbora sa ključnim problemom sa kojim su suočeni u radu, a to je pitanje prostornih kapaciteta, tačnije rečeno, problem nedostatka prostora za skladištenje muzejskog materijala i izložbenog prostora za izlaganje prirodnjačkih postavki. Muzej je smješten u prizemlju stare zgrade čija površina iznosi 260 kvadratnih metara te, s obzirom da se broj predmeta u zbirkama iz godine u godinu značajno povećava, postoji bojazan da njihov sadašnji prostor, i pored renoviranja i svih nastojanja da se što bolje organizuje i iskoristi, uskoro, neće biti dovoljan da primi sav prikupljeni materijal. Ukazala je na loše stanja prostora u kojemu je pomenuta institucija smještena, kao i da je njihov cilj poboljšanje uslova rada zaposlenih i uslova čuvanja materijala, s obzirom na obavezu redovnog tretiranja materijala. Uprkos nedostatku izložbenog prostora u vlasništvu Muzeja, istakla je da Prirodnjački muzej kroz dobru međuinstitucionalnu saradnju sa drugim ustanovama kulture prezentuje građanima širom Crne Gore materijal iz svojih zbirki, kroz tematske gostujuće izložbe, podsjećajući da su, tokom prošle, 2018. godine, imali oko 9 000 posjetilaca na pomenutim izložbama. Poseban akcenat stavljen je na opštine u sjevernom dijelu države. Podsjetila je da je Prirodnjački muzej Crne Gore osnovan u aprilu 1995. godine odlukom Skupštine Crne Gore (“Sl. list RCG” broj 12/95), a da je 1996. godine počeo sa radom.

Pored navedenog, istakla je da Prirodnjački muzej, samostalno ili u saradnji sa ministarstvima i drugim institucijama, uprkos brojnim ograničenjima, učestvuje i raealizuje ozbiljne i brojne projekte, među kojima su „Zaštita pelikana, ključne vrste biodiverziteta Skadarskog jezera“ i Natura 2000, kao i izložbe kao što su ,,Priroda na poštanskim markama“ i „Posebna je Crna Gora“.

Sagovornici su se saglasili, da bi rješavanje problema prostornih kapaciteta, takođe, riješilo i sva ostala pitanja, iz razloga što, ovaj prostor, predstavlja jednu od najvećih prepreka za uspjeh u radu pomenute ustanove, budući da postojeći prostor ne zadovoljava osnovne potrebe za rad, adekvatan smještaj i čuvanje zbirki, kao i obradu i izlaganje materijala. 

Takođe, na sastanku je istaknuta važnost podizanja svijesti kod građana o značaju poznavanja flore i faune Crne Gore, kao i potreba intenzivnijeg rada na promotivnim aktivnostima ove institucije. Najavljeno je da će, u najskorije vrijeme, ponovo biti prezentovan javnosti materijal iz zbirki Muzeja, u novom iznajmljenom prostoru, kao i da će Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, kroz saradnju u narednom periodu, dati doprinos u afirmaciji budućih aktivnosti Prirodnjačkog muzeja.