srijeda, 03 april 2019 11:37

Održana 36. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotrena dva amandmana na Predlog zakona o mladima

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održao je danas 36. sjednicu, na kojoj su u prisustvu podnosioca, kao i predstavnika predlagača zakona, razmotreni amandmani na Predlog zakona o mladima, koje je podnio poslanik Mihailo Anđušić.

Poslanik Anđušić je, u svojstvu podnosioca amandmana, izložio suštinu predloženih amandmana.

Sa ovim amandmanima saglasio se predstavnik predlagača zakona Nenad Koprivica, generalni direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih.

Odbor je konstatovao da amandmani poslanika Mihaila Anđušića, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona.