četvrtak, 27 decembar 2018 16:38

Održana 27. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnijela grupa poslanika 

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je, danas, održao 27. sjednicu, na kojoj je razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji su Skupštini Crne Gore dostavili poslanici: Radule Novović, Jovanka Laličić, Boris Mugoša, Ervin Ibrahimović, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović i Marta Šćepanović.

Uvodne napomene i obrazloženje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, izložila je, u svojstvu ovlašćenog predstavnika predlagača akta, poslanica Jovanka Laličić.

Odbor je jednoglasno odlučio da, na ovaj predlog zakona, podnese amandman, sa kojim se saglasila predstavnica predlagača zakona, pa isti, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaje sastavni dio ovog predloga zakona.

Odbor je, jednoglasno, odlučio da podrži Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i predložio Skupštini Crne Gore da ga usvoji.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Odbor za prosvjetu, nauku, klturu i sport je, jednoglasno, usvojio Zaključke (šest) sa 23. sjednice Odbora, posvećene temi: „Zaštita djece na internetu“, koja je održana 15. novembra 2018. godine.