ponedjeljak, 10 decembar 2018 16:39

Održan sastanak predsjednika Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport sa ambasadorkom Republike Francuske

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović sastao se danas sa izvanrednom i opunomoćenom ambasadorkom Republike Francuske u Crnoj Gori NJ. E. Kristin Tudik Gabori.

Predsjednik Odbora je upoznao ambasadorku Republike Francuske sa nadležnostima i funkcionisanjem Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore, kao i sa aktivnostima Odbora u vezi sa reformom obrazovnog sistema u Crnoj Gori, nakon donošenja seta od osam zakona iz oblasti obrazovanja, polovinom prošle godine. Predsjednik Odbora je istakao, da je Crna Gora čvrsto opredijeljena, da u oblasti obrazovanja, u što kraćem periodu, dostigne standarde koji su postavljeni u razvijenim zemljama, kao i da su obrazovanje, nauka, kultura i sport najbolji osnov za povezivanje država.

Ambasadorka Tudik Gabori je iskazala zadovoljstvo zbog organizacije sastanka. Navela je da obrazovanje, nauka, kultura i sport predstavljaju osnovu iz koje proizilaze glavne vrijednosti u jednom razvijenom društvu, pa stoga, glavni cilj treba da nam bude da naučimo, od najranijeg uzrasta, kako da ih usvojimo i primijenimo na pravi način, jer od toga zavisi budućnost svake zemlje. Posebno je istakla značaj otvaranja Francuske evropske škole u Podgorici (EFEP), 3. septembra tekuće godine, i navela da je, samim tim, Crna Gora postala dio međunarodne mreže francuskih škola koje su namijenjene djeci svih nacionalnosti, što Glavnom gradu daje međunarodni značaj i status, jer je riječ o obrazovnom modelu priznatom širom svijeta.

Ambasadorka Republike Francuske je pohvalila trud koji Crna Gora ulaže u sprovođenje reforme obrazovnog sistema i istakla saglasnost da je potrebno nastaviti sa prilagođavanjem obrazovnim sistemima u razvijenim zemljama. Navela je da je, tokom obilaska obrazovnih institucija u Crnoj Gori, veoma pozitivno iznenađena poznavanjem francuskog jezika učenika koji pohađaju škole u opštinama na sjeveru Crne Gore. U vezi sa tim, u cilju očuvanja i promocije francuskog jezika, istakla je da, ovih dana, posvećeno radi na pripremi dogovora o saradnji i uspostavljanju kontakata povodom bratimljenja škola iz opština na sjeveru Crne Gore u kojima se uči francuski jezik, sa školama u gradovima u Francuskoj.

Sastanak je organizovan u cilju jačanja parlamentarne saradnje u oblastima iz nadležnosti Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, kao i uspostavljanja komunikacije Odbora sa odgovarajućim radnim tijelima Narodne Skupštine i Senata Parlamenta Republike Francuske.