ponedjeljak, 19 novembar 2018 08:50

Delegacija Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport na međuparlamentarnom sastanku u Briselu

Brisel, 19. i 20. novembar 2018. godine

Članovi Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore učestvovaće na međuparlamentarnom sastanku, koji se održava 19. i 20. novembra, u Briselu, u organizaciji Odbora za obrazovanje i kulturu Evropskog parlamenta.

Tema sastanka je „Evropsko kulturno nasljeđe“, u skladu sa Odlukom EU, kojom je 2018. godina proglašena Evropskom godinom kulturnog nasljeđa, u toku koje je organizovan niz događaja, aktivnosti i proslava širom Evrope, kako bi se građani zainteresovali za kulturno nasljeđe i uključili u njegovu zaštitu.

Događaj je organizovan u dvije sesije: prva sesija, 19. novembra, će biti radna sesija sa tri paralelna tematska panela: Kultura i identitet“, „Zaštita, konzervacija i restauracija kulturne baštine“ i „Kulturno nasljeđe i obrazovanje“; druga sesija, 20. novembra, biće zajednička plenarna sjednica, koja će okupiti sve učesnike kako bi prezentovali i diskutovali o rezultatima tematskih panela, koji su održani prethodnog dana.

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport će predstavljati predsjednik Odbora Radule Novović i član Odbora Andrija Popović.