četvrtak, 15 novembar 2018 15:51

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održao 23. sjednicu

Tematska sjednica: „Zaštita djece na Internetu“

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je danas održao tematsku sjednicu „Zaštita djece na Internetu“. Sjednica je organizovana u skladu sa Zaključkom sa 16. sjednice Odbora, posvećene temi: „Upotreba ICT u obrazovanju: dokle smo stigli i kuda idemo?“, održane 15. juna 2018. godine, a koji je usvojen na 20. sjednici Odbora, održanoj 17. jula 2017. godine.

Sjednici su, pored članova Odbora, prisustvovali zainteresovani poslanici i predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva javne uprave, obrazovnih ustanova iz različitih nivoa sistema obrazovanja, značajnih institucija iz oblasti prosvjete i obrazovanja, NVO sektora i telekomunikacionih kompanija.

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović, u uvodnom izlaganju, je istakao da je zaštita djece na Internetu tema koja je aktuelna već duži niz godina, što je sasvim razumljivo ako imamo u vidu ekspanziju korišćenja Interneta u svakodnevnom životu i radu. Sa ciljem pružanje edukacije i vještina djeci, njihovim roditeljima i nastavnicima, kako bi Internet za njih bio pozitivno iskustvo, uz istovremeno jačanje osjećaja sigurnosti u digitalnom okruženju, podsjetio je na projekat „Osvoji Internet, surfuj pametno!“, koji su realizovali Telenor, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije i Ministarstvo prosvjete.

U uvodnim izlaganjima učesnika, posebno je istaknuta važnost aktivne participacije sistema obrazovanja, ali i svih drugih subjekata – porodice, nevladinog sektora, državne uprave, policije, univerziteta i drugih. Poslanica Branka Tanasijević je ukazala na značaj opasnosti od prekomjerne upotrebe Interneta, iako je digitalna pismenost važna u današnjem društvu, te da problem nije korišćenje, već nekontrolisana upotreba koja dovodi do pojave nove bolesti zavisnosti – zavisnosti od Interneta. Pitanje zaštite djece na Internetu je aktuelna problematika, ne samo kod nas, već širom svijeta, gdje su ciljna grupa naši najmlađi građani, a glavni cilj je njihova zaštita. Crna Gora je u  prethodnom periodu, kroz legislativu i usvajanje strateških dokumenata, išla korak dalje uporedo sa standardima EU. U tom pogledu, krajem 2017. godine, usvojen je strateški dokument Sajber bezbjednosti za 2018. - 2021. godinu, kojim su utvrđeni prioriteti za bezbjednost sajber prostora, a to su zaštita kritične informatičke infrastrukture, snaženje administrativnih kapaciteta, zaštita podataka, edukacija u oblasti sajber bezbjednosti i jačanje partnerstva javnog i privatnog sektora kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje, kazao je Enis Baković, pomoćnik direktora za Sektor kriminalističke policije. U cilju prevencije i edukacije djece o opasnosti koja proističe iz nepravilne upotrebe Interneta, službenici Uprave policije održali su veliki broj edukativnih radionica sa maloljetnim licima, u osnovnim i srednjim školama, i tom prilikom su ih podučavali  o načinu korišćenja ličnih podataka i  medijskog materijala koji je postavljen na društvenim mrežama. U okviru uvodnih izlaganja, načelnik Odsjeka za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema u Zavodu za školstvo Radoje Novović istakao je da škole moraju pratiti ubrzane društvene promjene, a jedna od njih je oblast informacionih tehnologija.

Digitalni svijet pruža velike mogućnosti za lični razvoj, ali ujedno donosi i brojne izazove, a naš zajednički interes je u promovisanju pozitivnih strana Interneta i zajedničkom izgrađivanju seta normi koje će regulisati ponašanje u digitalnom okruženju i uticati na smanjenje Internet nasilja. Veliku podršku, u ovom dijelu, moraju pružiti škole u kojima se odvija proces vršnjačke edukacije, kao i roditelji, odnosno porodica, zaključeno je na sjednici.

Na sjednici su o predmetnoj temi govorili: članovi Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Aleksandra Vuković i Andrija Popović, predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović, Koordinatorka obrazovnog programa u UNICEF-u Maja Kovačević, državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Dejan Abazović, načelnica Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije Marina Matijević, direktorica Ispitnog centra Crne Gore Dragana Dmitrović, predstavnik Univerziteta Donja Gorica doc. dr Tomo Popović, direktorica Gimnazije „Slobodan Škerović” iz Podgorice Zoja Bojanić Lalović i predstavnik Crnogorskog Telekoma Saša Adžić.