petak, 14 septembar 2018 15:30

Održan sastanak predsjednika Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport sa regionalnim savjetnikom za obrazovanje pri kancelariji UNICEF-a

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović danas se sastao sa regionalnim savjetnikom za obrazovanje pri Kancelariji UNICEF-a, sa sjedištem u Ženevi,  Bobijem Sobrajanom (Bobby Soobrayan). 

Sastanak je organizovan sa ciljem detaljnijeg upoznavanja regionalnog savjetnika za obrazovanje pri kancelariji UNICEF-a sa našim obrazovnim sistemom, tekućim i planiranim reformskim inicijativama, a u cilju planiranja saradnje koja će doprinijeti obezbjeđivanju kontinuirane finansijske podrške, kvalitetnijoj implementaciji i održivosti reformi. U okviru posjete Crnoj Gori, Sobrajan će se sastati i sa predstavnicima brojnih obrazovnih institucija - Ministarstva prosvjete, Ministarstva finansija i Ministarstva vanjskih poslova.

Sastanku je, pored predsjednika i službe Sekretarijata Odbora, prisustvovala i gospođa Maja Kovačević, koordinatorka obrazovnog programa u Kancelariji UNICEF-a u Crnoj Gori.

Sobrajan je tokom svoje karijere u oblasti obrazovanja, duge 35 godina, bio na najvažnijim pozicijama u Vladi Južnoafričke Republike u domenu obrazovanja, kao inicijator reformi, posebno u dijelu fiskalne stabilnosti obrazovnog i ostalih sektora, koje su postale primjer najboljih praksi na globalnom nivou. U fokusu njegove pažnje su razvoj i implementacija obrazovnih politika, kojima se bavio i kao istraživač na univerzitetu.

Tokom sastanka, posebno se osvrnuo na važnost prepoznavanja glavnih izazova sa kojima se susrijeće sistem obrazovanja u Crnoj Gori i naglasio da su za uspješno sprovođenje reforme obrazovanja potrebni određeno vrijeme i kapaciteti. Ukazao je na  neophodnost kontinuiranog planiranja javnih finansija u dijelu sprovođenja reformskog procesa u sistemu obrazovanja, zasnovanog na programima. Izrazio je zadovoljstvo zbog organizacije sastanka i prilike da se upozna sa brojnim korisnim informacijama koje se tiču obrazovnog sistema Crne Gore.

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović je istakao, kao veoma važnu, činjenicu da je obrazovanje u Crnoj Gori, danas, uzdignuto na nivo prioriteta.  Upoznao je  predstavnike UNICEF-a sa problemima koji su prepoznati u sistemu obrazovanja i istakao da smatra da izgradnja novih obrazovnih ustanova predstavlja jedan od najvažnijih uslova za kvalitetno sprovođenje reforme sistema obrazovanja u Crnoj Gori.

Takođe, predsjednik Odbora je sagovornika upoznao i sa aktivnostima koje je Odbor realizovao u prethodnom periodu, a koje se tiču aktuelne reforme obrazovnog sistema u Crnoj Gori, naročito sa donošenjem seta od osam zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, prethodne godine. On je, takođe, izrazio zadovoljstvo zbog veoma uspješne dugogodišnje saradnje Odbora sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, kao i spremnost za nastavak kvalitetne saradnje.