utorak, 21 novembar 2017 16:50

Članica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport na Međunarodnoj konferenciji „Politike državnog i kulturnog identiteta u kontekstu savremenih međunarodnih odnosa“

Predstavljeni različiti aspekti savremenih politika državnog i kulturnog identiteta

Mr Sanja Pavićević, članica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, učestvovala je na dvodnevnoj Međunarodnoj konferenciji „Politike državnog i kulturnog identiteta u kontekstu savremenih međunarodnih odnosa“, koja je održana u Podgorici, 20. i 21. novembra 2017. godine.

Konferenciju, koja je okupila relevantne međunarodne i domaće djelatnike, istraživače i predstavnike institucija, organizovali su Ministarstvo kulture Crne Gore i Fondacija Konrad Adenauer, kao dio višegodišnjeg Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020. 

Konferenciju su, uvodnim izlaganjima, otvorili: Dragica Milić generalna direktorica Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture Crne Gore, Zoran Janković, državni sekretar za politička pitanja Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Norbert Beckmann-Dierkes, direktor predstavništva Konrad Adenauer Stiftung.

Prvog dana Konferencije održane su tri sesije - Međunarodni strateški okvir - nacionalni vs evropski identiteti, Savremene politike i prakse brendiranja država, gradova i regiona i Aspekti savremenih kulturnih politika za pozicioniranje malih država u međunarodnom kontektu, na kojima su govorili: generalna direktorka Direktorata za ekonomsku diplomatiju i kulturnu saradnju Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore Ana Vukadinović, naučni rukovodilac DDR muzeja u Berlinu dr Stefan Wolle, prof. dr Ljiljana Rogač-Mijatović sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, prof. mr Janko Ljumović sa Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju; poslanik CDU-a u pokrajinskom parlamentu Saksonije-Anhalta Lars Jörn Zimmer, doc. dr Edin Jašarović sa Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja, prof. dr Božo Skoko, sa Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba i direktor Gete instituta u Beogradu Frank Baumann.

Tokom drugog dana Konferencije, održane su dvije panel diskusije, Kompleksnost kulturnog identiteta – Pogled sa strane i Brenidranje kulture, na kojima su govorili: prof. dr Sehad Čikić, direktor Filmskog centra Crne Gore, doc. dr Veljko Radulović, član Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO i Boban Batrićević, predstavnik Fakulteta za crnogorski jezik Univerziteta Crne Gore.

Na Konferenciji se govorilo o evropskom kulturnom identitetu koji se temelji na kulturnoj raznolikosti, zajedničkom prepoznavanju kulture kao nužne pretpostavke društvenog napretka, kulturi koja predstavlja prvu tačku susreta različitih diplomatija, očuvanju svih pojedinačnih kulturnih vrijednosti, kao i kulturi kao zajedničkom nasljeđu, ali i zajedničkoj obavezi i šansi. Posebna pažnja je posvećena pitanju kulturne diplomatije i identiteta Crne Gore u savremenom kontekstu, kao države koja je dio pomenutog evropskog identiteta, kroz prezentaciju studija slučaja uspješnih politika i praksi drugih zemalja i kultura.