srijeda, 25 oktobar 2017 19:05

Održana osma sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održao je, 25. oktobra 2017. godine, Osmu sjednicu, na kojoj je razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju, koji su podnijele poslanice Marta Šćepanović i Branka Tanasijević.

Izmjene i dopuna, koje su predviđene ovim prijedlogom zakona, odnose se na preciziranje procedure za osnivanje Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, kao i proširivanje njene nadležnosti na utvrđivanje metodologije rangiranja ustanova.

Odbor je jednoglasno podržao Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju.