srijeda, 25 oktobar 2017 10:16

Sastanak predsjednika Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport sa predsjednikom Nacionalnog savjeta za obrazovanje

Dogovorena institucionalna saradnja

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport mr Radule Novović danas se sastao sa predsjednikom Nacionalnog savjeta za obrazovanje Crne Gore i potpredsjednikom Crnogorske akademije nauka i umjetnosti akademikom prof. dr Đorđijem Borozanom.

Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima za institucionalnu saradnju kroz iniciranje zajedničkih akcija i projekata, održavanja zajedničkih sastanaka i organizovanja tematskih sjednica, preko kojih bi se postojeći resursi iz oblasti obrazovanja usmjerili ka nečemu što će dati rezultat koji će biti i prijemčiv i bolji za zajednicu u kojoj živimo.

Predsjednik Novović je izrazio zadovoljstvo što se na čelu novog sastava Nacionalnog savjeta za obrazovanje našao akademik Đorđije Borozan, koji je više od četiri decenije svog radnog vijeka proveo u prosvjeti i obrazovanju. Takođe, istakao je da se kroz saradnju pruža prilika da se na sjednicama Odbora izvorno čuje stav Nacionalnog savjeta za obrazovanje i razmijene iskustva sa ciljem postizanja sinergije, odnosno, da bi se zajedničkim djelovanjem mogli postići bolji rezultati, kada je unapređenje obrazovnog sistema u pitanju.

Predsjednik Nacionalnog savjeta za obrazovanje je, takođe, izrazio zadovoljstvo zbog najave saradnje ovog tijela sa Odborom za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, kao i mišljenje da glas i savjet koji dolaze iz Skupštine Crne Gore treba da se čuju u Nacionalnom savjetu za obrazovanje i da veoma cijeni otvorenost i spremnost da se kroz razmjenu iskustava upriliči institucionalni oblik saradnje, svuda gdje se procijeni da može dati doprinos.