utorak, 10 oktobar 2017 11:00

Sastanak u Kancelariji UNICEF-a za Crnu Goru

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović sastao se sa članicama tima koji provodi evaluaciju funkcionisanja sistema za nadgledanje dječijih prava u Crnoj Gori. Evaluaciju je inicirao UNICEF

Sastanku su u ime organizatora, prisustvovale članice tima koji provodi drugu fazu nezavisne evaluacije postojećeg sistema nadgledanja dječjih prava: Avaz Rauf i Jorun Arndt iz konsultantske kuće Coram International, iz Velike Britanije, kao i Aleksandra Gligorović, nacionalna istraživačica.

Na sastanku je bilo riječi o uključenosti Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport u aktivnosti praćenja prava djeteta u Crnoj Gori u period od 2014. godine i preporukama na koji način bi se mogla pružiti dodatna podrška razvoju i jačanju sistema monitoringa dječijih prava u Crnoj Gori.

UNICEF je, u skladu sa programskim dokumentom za saradnju između UNICEF-a i Vlade Crne Gore za period 2017-2021, inicirao nezavisnu evaluaciju postojećeg sistema nadgledanja dječijih prava, sa ciljem da se poboljša kvalitet monitoringa dječijih prava i kreira okruženje u kome će dijete biti prepoznato kao subjekat prava.