Razmotrena jedna tačka dnevnog reda

Podržan Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu 

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Strana 10 od 13