srijeda, 26 jul 2017 13:58

Održana Petnaesta sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Na danas održanoj Petnaestoj sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je i jednoglasno podržao Amandman na Predlog zakona o Prijestonici, koji su podnijele poslanice Daliborka Pejović i Ana Nikolić.

Takođe, Odbor je razmotrio i jednoglasno podržao Predlog zakona o Prijestonici.