četvrtak, 29 jun 2017 15:33

Održana Trinaesta sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotrena tri amandmana

Na danas održanoj Trinaestoj sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je i jednoglasno podržao amandmane (3), koje su na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, podnijeli poslanici: Nada Drobnjak, Branka Tanasijević, prof. dr Vujica Lazović, Ervin Ibrahimović i Adrijan Vuksanović.