srijeda, 31 jul 2019 20:26

Održana 85. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, na danas održanoj sjednici, razmotrio je i jednoglasno podržao Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva koji je podnio poslanik Ivan Brajović.

Od ukupno pristiglih deset amandmana na ovaj predlog odluke Amandman (1) poslanika: Slavena Radunovića, Branke Bošnjak i Miluna Zogovića nije dobio potrebnu većinu. Amandmane (9) poslanika Borisa Bogdanovića Odbor nije razmatrao iz razloga odsustva podnosioca amandmana.

Takođe, Odbor je jednoglasno odIučio da na Prediog odluke o izmjeni Odiuke o obrazovanju Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva podnese amandmane (10).