petak, 28 decembar 2018 19:34

Održana 61. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor razmotrio četiri amandmana

Na večeras održanoj 61. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je 4 amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o javnom redu i miru. 
Amandmani (3) poslanika Ranka Krivokapića, dr Draginje Vuksanović Stanković i mr Raška Konjevića nisu dobili potrebnu većinu na Odboru. 
Na Predlog zakona, Odbor je podnio  Amandman, sa kojim se saglasio predlagač, pa isti postaje sastavni dio Predloga zakona.