srijeda, 26 decembar 2018 17:16

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održao 58. sjednicu

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima


Na danas održanoj 58. sjednici, Odbor je razmotrio amandmane (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, koje su podnijeli poslanici mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković. Podneseni amandmani nijesu dobili potrebnu većinu na Odboru, dok predstavnik predlagača nije zauzeo stav povodom istih.
Takođe, Odbor je odlučio da podnese amandman na ovaj predlog zakona.