četvrtak, 23 novembar 2017 11:30

Završena 29. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu 

 

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, danas je završio 29. sjednicu na kojoj je, odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu.

 Odbor je, podržao nalaze i preporuke Državne revizorske institucije (DRI), koje proističu iz Izvještaja o reviziji Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu, kao i one koje se odnose na pojedinačne revizije sadržane u Godišnjem izvještaju o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2016 - oktobar 2017. godine.

 U vezi sa tim, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da povodom usvajanja Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu, a u cilju daljeg unapređenja sistema javne potrošnje, usvoji zaključak.

Takođe, Odbor je, tokom razmatranja pojedinačnih izvještaja iz Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije, podržao preporuke DRI date u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Skupštine Crne Gore za 2016. godinu, te u cilju kontinuiranog praćenja realizacije istih, utvrdio zaključak Odbora.