četvrtak, 23 novembar 2017 11:25

Održana 19. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Na danas održanoj 19. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je i jednoglasno podržao Predlog zakona o izmjeni Zakona o Državnom tužilaštvu.

Odbor nije podržao amandman na Predlog zakona o izmjeni Zakona o Državnom tužilaštvu, koji je podnio poslanik Ervin Ibrahimović. Sa ovim amandmanom nije se saglasio ni predstavnik predlagača.