Odbor razmotrio dva prijedloga zakona 

Razmotren jedan prijedlog zakona

Razmotren amandman na Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima

Razmotren amandman na Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima

Odbor jednoglasno podržao Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima

Strana 10 od 27