Odbor započeo raspravu o Predlogu zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima 

Strana 13 od 29