Odbor za međunarodne odnose i iseljenike održao je četvrtu sjednicu na kojoj je jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu, Plan rada Odbora za 2017. godinu, Pravilnik o osnivanju i radu grupa prijateljstva Skupštine Crne Gore i Platforma o saradnji Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sa iseljenicima iz Crne Gore.

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike održao je Treću sjednicu na kojoj su jednoglasno podržani Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacija rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185.

Učesnici Samita potpisali Zajedničku izjavu o važnosti jasne perspektive integracije zemalja Balkana u Evropsku uniju - kao garanta mira, stabilnosti i napretka regiona.

Samit će biti posvećen temi "Budućnost Balkana u Evropi i evroatlantskim integracijama".

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike održao je radni sastanak sa rezidentnim diplomatskim predstavnicima NATO država, kojem je prisustvovao i predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, kao i nacionalni koordinator za NATO Dragan Pejanović.

Članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike održaće radni sastanak sa ambasadorima država članica NATO, uz prisustvo nacionalnog koordinatora za NATO gospodina Dragana Pejanovića.

utorak, 07 februar 2017 14:23

Susret Nikolić – Poša

Inicirano održavanje radnog sastanka novoizabranih članova Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sa ambasadorima NATO država. Ambasador Poša izrazio je očekivanje da će proces ratifikacije Protokola o pristupanju NATO-u biti okončan do sredine 2017. godine.

Crna Gora i Republika Kosovo razvijaju dobre i prijateljske odnose, koji se u kontinuitetu nadograđuju kroz intenzivan politički dijalog i saradnju na svim poljima, zajednička je ocjena predsjednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrije Nikolića i ambasadora Republike Kosovo NJ.E. Skendera Durmišija.

Odnosi Crne Gore i Republike Albanije tradicionalno su dobri i prijateljski, bez otvorenih pitanja, saopšteno je nakon sastanka predsjednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrije Nikolića sa ambasadorom Republike Albanije NJ.E. Ernalom Filjom.

srijeda, 18 januar 2017 13:46

Sastanak Nikolić - Durmiši

Skupština Crne Gore, 19. januar 2017. godine

Strana 28 od 29