Dogovoreni pravci razvoja bilateralnih parlamentarnih odnosa

Bijeli salon Skupštine Crne Gore, 18. oktobar 2017. godine

Odbor razmotrio amandmane na Prijedlog zakona o vanjskim poslovima 

Odbor je podržao Predlog zakona o vanjskim poslovima

2. oktobar 2017. godine, Skupština Crne Gore

2.oktobar 2017. godine, Skupština Crne Gore 

Strana 20 od 29