četvrtak, 22 jun 2017 16:27

Održan sastanak predsjednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sa šefom diplomatske misije Republike Azerbejdžana

Ne samo na riječima, Azerbejdžan je prijatelj Crne Gore i na djelima, zajednička je ocjena sa sastanka predsjednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrije Nikolića sa šefom diplomatske misije Republike Azerbejdžana Anarom Adžamovim.

Posebna pažnja bila je posvećena najznačajnijem azerbejdžanskom investicionom angažmanu - projektu Potro Novi, koji predstavlja najveću inostranu investiciju Azerbejdžana van energetskog sektora.  Tokom sastanka, Anar Adžamov je najavio da su u toku pripreme za zvaničnu posjetu predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića Azerbejdžanu, koju bi pratila organizacija poslovnog foruma privrednika Crne Gore i Azerbejdžana. 

Predsjednik Odbora Andrija Nikolić je informisao Adžamova da su danas u Skupštini Crne Gore formirane grupe prijateljstva sa drugim parlamentima, među kojima i Grupa prijateljstva sa Narodnom skupštinom Republike Azerbejdžan. Imajući u vidu da u Parlamentu Azerbejdžana postoji Grupa za međuparlamentarne odnose sa Crnom Gorom, sagovornici su razmijenili mišljenja u pravcu unapređenja parlamentarnih odnosa putem ove jedinstvene forme bilateralne saradnje, kao i preko parlamentarnih radnih tijela.