ponedjeljak, 23 decembar 2019 13:27

Održana 69. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Održano kontrolno saslušanje ministra vanjskih poslova

Na 69. sjednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, održano je kontrolno saslušanje ministra vanjskih poslova prof. dr Srđana Darmanovića, na temu: “Analiza funkcionisanja diplomatsko – konzularnih predstavništava Crne Gore, sa akcentom na prava i dužnosti diplomata i drugih zaposlenih u Ministarstvu vanjskih poslova i diplomatsko – konzularnim predstavništvima“.

Nakon uvodnog obraćanja ministra i sadržajne rasprave, konstatovano je da je sjednica bila dobra prilika da se Odbor informiše o temi koja je izazvala veliku pažnju javnosti i analizira funkcionisanje diplomatsko – konzularne mreže Crne Gore.

Odbor će Skupštini dostaviti izvještaj o kontrolnom saslušanju i predložiti odgovarajući zaključak.