četvrtak, 12 decembar 2019 14:35

Održana 68. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor razmotrio dva predloga zakona

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike održao je danas 68. sjednicu na kojoj je razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo vanjskih poslova i Upravu za dijasporu. Odbor je konstatovao da su predložena sredstva realno utvrđena, te da omogućavaju funkcionisanje Ministarstva vanjskih poslova i Uprave za dijasporu u skladu sa utvrđenim nadležnostima.

Odbor je u svojstvu matičnog odbora razmotrio i većinom glasova podržao Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Crne Gore i Evropske Unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori.

Takođe, na sjednici su usvojeni zapisnici sa 62, 63, 64, 65, 66. i 67. sjednice Odbora.