četvrtak, 20 decembar 2018 16:09

Održana 46. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Razmotrena tri predloga zakona

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike održao je danas 46. sjednicu na kojoj je razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo vanjskih poslova i Upravu za dijasporu. Odbor je konstatovao da su predložena sredstva realno utvrđena te da omogućavaju funkcionisanje Ministarstva vanjskih poslova i Uprave za dijasporu u skladu sa utvrđenim nadležnostima.

Odbor je u svojstvu matičnog odbora razmotrio i jednoglasno podržao Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radnim odnosima (javne službe) broj 151 i Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.

Na sjednici je usvojen zapisnik sa 45. sjednice Odbora.