ponedjeljak, 24 septembar 2018 12:49

Održana 42. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor razmotrio dva prijedloga zakona 

Na danas održanoj 42. sjednici, Odbor za međunarodne odnose i isejenike je razmotrio i jednoglasno podržao Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana) i Prijedlog zakona o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promjeni klime. Takođe, Odbor je usvojio zapisnike sa 34, 35, 36, 37, 38. i 39. sjednice.