četvrtak, 05 april 2018 17:28

Otvoreno pismo predsjednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Otvoreno pismo predsjednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrije Nikolića šefu Delegacije Evropske unije i ambasadorima zemalja članica EU u Crnoj Gori

Uvažene ekselencije,

Pretpostavljajući da ste upoznati sa gnusnim atakom poslanika crnogorskog Parlamenta Milana Kneževića na ugled i čast poslanice Aleksandre Vuković, pozivamo vas da zajedno pošaljemo snažnu poruku koja treba da doprinese izgradnji odgovarajućeg društvenog ambijenta u kojem će se poštovati prava žena, te podstaći a ne obeshrabriti, prisustvo žena u politici.

S tim u vezi, dužni smo da Vas obavijestimo o našoj zabrinutosti, povodom izostanka adekvatne reakcije civilnog sektora u Crnoj Gori, posebno onog dijela koji se finansira iz fondova Evropske Unije, a sa obavezom da štiti, promoviše i unapređuje ljudska prava u Crnoj Gori.

Jednako tako, zabrinjavajuće je, ali ne i neočekivano, neprofesionalno učešće dijela crnogorskih medija u pomenutom događaju. Podsticanjem govora mržnje, dio takozvanog nezavisnog medijskog sektora, uzeo je aktivno učešće u stvaranju neprijateljskog ambijenta prema ženama u politici, čime su prekršena elementarna načela novinarske profesije. Podsjećanja radi, ni u novinarstvu, kao ni u životu, sloboda čovjeka ne može biti bezgranična, ona je ograničena upravo, pravima i slobodama drugih ljudi.

Zato je neophodno, da zajedno istrajemo na podizanju građanske i evropske svijesti svih segmenata društva, i energično odgovorimo na svaki pokušaj urušavanja moralnih vrijednosti stare i humane države Crne Gore, koja poštuje ljudska prava i slobode pojedinca. Istovremeno, poslanik je kao izabrani predstavnik građana, dužan da svojim djelovanjem bude primjer u pogledu društveno intelektualne uzornosti, da štiti i promoviše ljudska prava, a ne da ih na najneprimjereniji način krši.

U nadi da je, ipak, riječ o izolovanom incidentu, želimo da vjerujemo da će sve strukture društva, vođene neprimjerenim ponašanjem izabranog predstavnika naroda, ubuduće naći za shodno da, makar osude, atak na lični integritet bilo kog pojedinca.