srijeda, 22 novembar 2017 17:05

Održan radni sastanak Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sa direktorom Uprave za dijasporu

Aktivno učešće članova Odbora za međunarodne odnose iseljenike na javnim raspravama povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima doprinijeće koncipiranju kvalitetnih zakonskih rješenja i boljem razumijevanju potreba iseljeništva, zaključeno je na sastanku Odbora sa direktorom Uprave za dijasporu mr Predragom Mitrovićem.

Razmatrajući realizaciju zaključaka sa kontrolnog saslušanja direktora Uprave za dijasporu održanog sredinom tekuće godine na temu: „Aktivnosti Uprave za dijasporu na polju realizacije vladine politike saradnje sa iseljenicima“, članovi Odbora su se saglasili da su napravljeni konkretni pomaci u radu Uprave te da su rezultati upravo mjerljivi i kroz intenzivnu komunikaciju svih subjekata uključenih u procese jačanja veza Crne Gore sa iseljenicima.

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrija Nikolić istakao je važnost održavanja redovnih susreta direktora Uprave za dijasporu i članova Odbora, s ciljem koordinacije aktivnosti ključnih nosioca saradnje sa iseljeništvom. Direktor Uprave Mitrović izrazio je spremnost i otvorenost da u domenu nadležnosti Uprava za dijasporu nastavi blisku saradnju sa matičnim Odborom za međunarodne odnose i iseljenike u pravcu prevazilaženja aktuelnih izazova i poboljšanja statusa iseljenika iz Crne Gore.

Zajednički je ocijenjeno da je Radna grupa za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, u prethodnom periodu, aktivnim pristupom konkretno doprinijela unapređenju postojećeg zakonskog rješenja.

Konstatovano je da će predložene izmjene i dopune poslužiti kao kvalitetna osnova za predstojeće javne rasprave koje će biti održane u državama sa najvećim brojem naših iseljenika.