subota, 09 septembar 2017 19:00

Održana Konferencija o dijaspori u Lisabonu

 

Članovi delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj Skupštini Savjeta Evrope dr Predrag Sekulić i mr Ervin Ibrahimović učestvovali su na osnivačkoj Konferenciji parlamentarne mreže politika o dijaspori koja je održana 7.-8. septembra u Parlamentu Republike Portugal.

Konferencije je organizovana u saradnji Parlamenta Republike Portugal, Poodbora za saradnju sa neevropskim zemljama porijekla i tranzita i Odbora za migracije, izbjeglice i raseljena lica Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope.

Događaj je okupio brojne istaknute predstavnike parlamenata država članica Savjeta Evrope, poslanike iz zemalja južnog Mediterana i Bliskog istoka, kao i lidere udruženja iseljenika, sa ciljem da se uspostavi jedinstvena parlamentarna mreža kroz koju će se političkim dijalogom, razmjenom mišljenja i informacija doći do praktičnih rješenja problema sa kojima se susrijeće dijaspora.

Konferencija je podijeljena na nekoliko djelova, a glavne teme u okviru kojih su vođene dvodnevne debate bile su: doprinos dijaspore u evropskim društvima, odnosi dijaspore sa državama porijekla i njihov uticaj u razvoju države matice, demokratsko učešće dijaspore i promocija interkulturalnog dijaloga kao i uloga dijaspore u izgradnji kohezionih društava.

Parlamentarna mreža će funkcionisati kao platforma koja okuplja poslanike iz parlamenata zemalja porijekla i zemalja u kojima se nalazi dijaspora i predstavnike udruženja iseljenika sa ciljem podsticanja razmjene informacija o dobrim praksama, promovišući ulogu udruženja iseljenika u integraciji migranata u državama u kojima se nalazi dijaspora. Parlamentarnom mrežom će se, takođe, promovisati političke i zakonodavne reforme vezane za ulogu dijaspore u državama porijekla i državama u kojima se nalazi dijaspora.

Na kraju Konferencije donijeti su zaključci u kojima je dogovoreno da se aktivnosti mreže fokusiraju na promociju demokratskog učešća, političke saradnje između država porijekla i država u kojima se nalazi dijaspora i jačanja dijaloga između članova mreže i udruženja iseljenika.