Učenici Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole i Gimnazije „Stojan Cerović“  posjetiće 17. septembra Odbor za ljudska prava i slobode

Usvojen Izvještaj o realizaciji Plana aktivnosti Odbora za period januar - jul 2018. godine

Odbor za ljudska prava i slobode na 20. sjednici razmotrio je Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu i Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2017. godinu.

Strana 12 od 19