Zaključeno da uspješna borba protiv trgovine ljudima podrazumijeva multisektorski pristup i intenzivnu saradnju svih nadležnih organa

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore danas su posjetili Upravu za izvršenje krivičnih sankcija - maloljetnički zatvor i Odjeljenje za žene.

Tema: “Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru”

Cilj posjete je praćenje poštovanja prava lica lišenih slobode sa posebnim akcentom na maloljetnike

Usvojen Izvještaj o radu Odbora u 2019. i prvom kvartalu 2020. godine

Održano konsultativno saslušanje

Na sastanku razgovarano o prvim realizovanim koracima iz PLS metodologije

Strana 2 od 19