Eko zgrada Ujedinjenih nacija u Podgorici, 14. februar 2019. godine

Odbor za ljudska prava i slobode je na 30. sjednici sumirao rezultate rada u 2018. godini.

Na 29. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode održano je konsultativno saslušanje predstavnika Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova i direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Održano kontrolno saslušanje na temu “Sumiranje rezultata implementacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na oblast Konik”

Član Odbora za ljudska prava i slobode dr Suad Numanović učestvovao je na konferenciji „Zaštita ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori“, održanoj u Podgorici, 10. decembra 2018. godine.

Strana 10 od 19