ponedjeljak, 19 novembar 2018 22:08

Sastanak Duković - Čoli

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se sa predsjednikom Svjetskog kongresa Ukrajinaca Eugenom Čolijem, na njegov zahtjev.

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 24. sjednici, u skladu sa članom 162 Poslovnika Skupštine, razmotrio je Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2017. godinu.

Strana 10 od 18