Odbor za ljudska prava i slobode je na 32. sjednici, razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu.

Odbor za ljudska prava i slobode  je na 31. sjednici, razmotrio Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola.

Okrugli sto organizovan u okviru projekta “Dostojanstveno omogućeno glasanje”

Eko zgrada Ujedinjenih nacija u Podgorici, 14. februar 2019. godine

Odbor za ljudska prava i slobode je na 30. sjednici sumirao rezultate rada u 2018. godini.

Na 29. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode održano je konsultativno saslušanje predstavnika Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova i direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Održano kontrolno saslušanje na temu “Sumiranje rezultata implementacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na oblast Konik”

Strana 9 od 19