Član Odbora za ljudska prava i slobode Momčilo Martinović danas je prisustvovao događaju na kojem je promovisana INSPIRE strategija u Crnoj Gori, u organizaciji Centra za prava djeteta Crne Gore.

Sastanak organizovan povodom pokretanja projekta“Kreiranje parlamentarne mreže o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu”

Odbor za ljudska prava i slobode je na 38. sjednici razmotrio Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2018. godinu.

Na 37. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode razmotren je Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2018. godinu.

Član Odbora za ljudska prava i slobode Momčilo Martinović učestvovao je danas u javnoj raspravi o Nacrtu strategije za ostvarivanje prava djeteta u Crnoj Gori za period od 2019-2023.

Odbor za ljudska prava i slobode je na danas održanoj 36. sjednici, razmotrio i jednoglasno usvojio Plan aktivnosti Odbora za 2019. godinu.

Strana 7 od 19