Sastanak je organizovan povodom projekta “Kreiranje parlamentarne mreže o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu”

Razmotren Predlog etičkog kodeksa poslanika

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković je upriličio sastanak sa počasnim konzulom Crne Gore u Izraelu Rinotom Nimrodom i predstavnikom OrCam kompanije za Evropu Doronom Sagijem, na kojem je predstavljen uređaj „OrCam MyEye“ za pomoć slijepim, slabovidim licima i osobama sa disleksijom.

Odbor za ljudska prava i slobode na 40. sjednici razmotrio je Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu i Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2018. godinu.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković je učestvovao na Pres konferenciji na kojoj su predstavljeni ključni nalazi Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS), održanoj u Podgorici 28. juna 2019. Istraživanje je 2018. godine sprovela Uprava za statistiku Crne Gore, uz tehničku pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i UNHCR-a.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovaće na pres konferenciji na kojoj će biti predstavljeni ključni nalazi Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS), koje je 2018. godine sprovela Uprava za statistiku Crne Gore, uz tehničku pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i UNHCR-a.

Član Odbora za ljudska prava i slobode Momčilo Martinović danas je prisustvovao događaju na kojem je promovisana INSPIRE strategija u Crnoj Gori, u organizaciji Centra za prava djeteta Crne Gore.

Sastanak organizovan povodom pokretanja projekta“Kreiranje parlamentarne mreže o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu”

Strana 7 od 19